Chcete se vzdělávat ve školní mediaci? Přejděte na
ŠKOLNÍ MEDIÁTOR  .CZ
Restorativní škola

O nás

Přejeme si, aby prostředí, kde se lidí společně rozvíjejí, bylo

 • harmonické

 • empatické

 • ... a zároveň efektivní.

Proto rozvíjíme programy, které v tom směru pomáhájí organizacím i jejich konkrétním aktérům.

Poslání

Základním účelem spolku je podpora restorativního přístupu k řešení konfliktů a budování pozitivní vztahové kultury ve školách, školských zařízeních výchovných ,vzdělávacích a dalších organizacích.

Spolek

 • vydává odborná stanoviska v tématech týkajících se tematiky restrorativního přístupu;

 • provádí vývoj, ověřování a zavádění inovativních přístupů a postupů v oblasti restorativního přístupu;

 • provádí výzkumnou a publikační činnost;

 • provádí překlady, adaptace, publikace a šíření zahraničních vzdělávacích metodik a materiálů;

 • účastní se činnosti v tuzemských i zahraničních odborných skupinách, při tvorbě strategických , metodických, kurikulárních či advokačních materiálů a designu dotačních titulů v oblasti restorativního přístupu;

 • poskytuje osvětové služby (organizuje propagační aktivity, spravuje informační portály , realizuje osvětové kampaně);

 • poskytuje vzdělávací služby (organizuje konference, vzdělávací kurzy, workshopy , semináře, poskytuje mentoring, koučink, facilitaci, poradenství a evaluaci);

 • poskytuje podporu dalším organizacím, které rozvíjejí ideje a praxi restorativního přístupu;

 • napomáhá dalším organizacím získávat know -how a finanční prostředky pro realizaci vzdělávacích aktivit a implementaci restorativního přístupu (poskytuje poradenství a vzdělávání v oblasti fundrasingu a společenské odpovědnosti organizací , sestavuje žádosti o granty, koordinuje síťování organizací);

 • poskytuje podporu jednotlivcům, kteří usilují o využití možností osobního a profesního rozvoje podle idejí restorativního přístupu;

 • podporuje růst odborných kapacit, osobní rozvoj a týmovou kulturu členů spolku.

Spolupráce

Centrum občanského vzdělávání

Rozvoj demokracie na školách pomocí metodické podpory (obcanskevzdelavani.cz).

Evaluace demokratické kultury školy (evaluaceproskolu.cz).

Navzájem se inspirujeme hledáme cesty pro rozvoj pozitivního klimatu a participace na školách.

Centrum demokratického učení

Zakládání a podpora žákovských parlamentů na školách a práce s předáváním odpovědnosti dětem (cedu.cz).

Sdílíme zkušenosti s implementací podpůrných opatření pro školy a jejich aktéry.

Fotbal3

Využití mediace při sportu pro rozvoj komunikace a spolupráce (fotbal.je).

Společně nacházíme prostor pro využití mediace a facilitativních technik v různých kontextech a společenstvích.

Řízení školy

Portál a odborný časopis plný informací, které pomohou vyřešit situaci v oblasti řízení, vedení a provozu všech typů škol a školských zařízení (rizeniskoly.cz).

Provádíme osvětu restorativního přístupu ve školách.

Kontaktní údaje

Restorativní škola z.s.

Kontaktní údaje: Hřbitovní 1531, 468 51 Smržovka | restorativniskola@gmail.com

IČ 22724834 | Ć.Ú.: 2102031317 / 2010 | ID datové schránky: rycwx2v | Sídlo: č.ev. 681, 739 14 Ostravice

Kontaktní údaje na správce jednotlivých programů naleznete na jejich samostatných stránkách.

Kontaktní formulář pro Restorativní škola, z.s. je ZDE

Restorativní škola, z.s. je akreditovanou vzdělávací institucí u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR